BONNE FÊTE AUX MÈRES RESPONSABLES

0
= 875

Tonbe ansent e met yon timoun sou tè a senp, men pou w vin yon manman pou timoun sa a, se                            tout yon pakedj, paske akouche yon timoun pa sifi pou fè de ou yon “MANMAN” , ou bezwen plis ke sa.

 

Yon bouke flè woz pou tout manman responsab ki pa janm fèmen bebe yo nan on chanm kay poukont yo nan mitan lannwit pou y’al brase senti yo nan ti sourit, pou sa yo tou ki pat fè chwa leve yon bon maten al depoze pitit yo nan on kwen bò lari a, an esperan ke yon etranje ap ramase l pou yo e kontinye viv lavi yo trankilman kòmsi yo t jis abandone on sachè fatra. Yon lòt bouke flè woz adrese a tout manman responsab ki toujou mete bezwen pa yo dèyè bezwen pitit yo, sa kap rete grangou pou vant pitit yo ka plen, ak manman sa yo ki pa konn jan pou kenbe yon liv men ki kanmèm goumen ak lavi pou pitit pa yo fè inivèsite.

Vrè « super-héroïne » yo se nou menm.

 

Konsèy pou tout jèn fi ki espere vin manman demen : Mete yon timoun sou tè sa a se yon gwo responsablite, sa mande anpil kouraj, anpil enèji ak anpil sakrifis, paske lè w paran, ou sispann viv pou pwòp tèt ou pou w ka viv pou pitit ou, donk avan w deside rantre nan sèk sa a, ou gen kesyon pou w poze tèt ou, reflechi, paske depi sa fin fèt, li fèt nèt, pap ka gen marche-arrière.

 

BONNE FÊTE AUX MÈRES RESPONSABLES! 🌸❤️

 

✍🏾 : KRISPEK

 

 

About author

Leo-g

Leo-g

CEO @Hit27promo ,Entrepreneur,Marketing,informaticien,webmaster,graphique désigner,Blogueur,

No comments