Sen Mak/ Kilti: Pou 2019 la, oganizatè yo pwomèt yon kanaval eksepsyonèl

0
= 5287


Sen Mak/ Kilti: Pou 2019 la, oganizatè yo pwomèt yon kanaval eksepsyonèl

Konfyan de siksè ane pase a, ekip teknik ki gen abitid òganize kanaval la nan Sen Mak , nan yon konferas pou laprès li bay 25 janvye a, lanse ofisyèlman anbyans kanaval la pou ane 2019 la.
Sou tab konferans lan, te genyen : Didier Hyacinthe, kap kwòdone kominikasyon an, Patrick Narcisse manb lojistik, Nathalie Daméus ak Shella T Dalencourt, 2 responsab seksyon dekorasyon ak atistik la. Pou montre nivo anbisyon l pou ane sa a, ekip la chwazi di : «Sen Mak, reveye w» . Yon tèm, kap degaje yon filozofi ki gen 3 tèt : teknoloji, ekoloji ak kilti. « Se yon fason pou nou di moun yo, souke kò yo, mete yo o pa ak teknoloji a ki pa sispann avanse, valorize kilti lakay yo ak pwoteje anviwonman an”, deklarasyon Nathalie Daméus. Sou pakou kanaval la, ap gen 3 cha kap entèprete 3 sijè sa yo e kap gen kòm eslogan ekri sou yo : « technologiquement avancé », écologiquement viable » et « culturellement vôtre ». Dewoulman kanaval la, tout dekorasyon yo ak defile 300 timoun yo ap fèt sou menm sijè yo, nan menm sans lan.
Patrice Narcisse, manb lojistik pran lapawòl pou fè konnen, se menm pakou ak lane pase a, ki toujou kenbe. Soti nan Lise Bicentennaire desann sou Pivert , kase chavire nan ri Christophe, tonbe nan ri Supris Laurent , se sant kanaval senmakwa a . Kote sekirite li bay garanti lapolis ap jere sa e kòm nouvote li deklare ap gen yon ekip kap la pou pwoteje koulè anndan kanaval la. Pati anpil moun tap tann lan e Didier Hyacinthe di l tou, se bidjè a. 43 milyon 45 mil 20 goud se kantite lajan sa a, komite a ap cheche pou reyalize kanaval eksepsyonèl sa a. Pou presizyon, Didier Hyacinthe fè konnen: kanaval tradisyonè nan Sen Mak abityèlman koute 13 milyon 45 mil 20 goud. Alò, kisa ki eksplike ògmantasyon sa a ? Repons lan senp , se pa rapò ak kanaval 2018 la, lè yo te bay Sen Mak 4 cha ak tout Jaz sou yo. Lè Leta deside bay, fòk ou montre l ou gen kapasite pou absòbe. Fas ak eksperyans sa a Didier deklare : « Pou antisipe nou fè previzyon pou 6 gwoup a 5 milyon goud chak gwoup . lèw ajoute total sa sou 13 milyon ekèk kanaval la konn koute Sen Mak la, lap bay 43 milyon 45 mil 20 goud ki se bidjè total, kanaval ane sa a”. Kesyon jounalis ki te la yo te plis baze sou ki moun ki nan komite kanaval la? Eske gwoup lokal yo ap patisipe e ki dispozisyon ki pran pou vann kanaval la e latriye ?
Sa tout moun dwe konnen, defile kanaval la ap fèt an 3 tan. Nan premye tan an, se ap defile atistik la. Se nan pati sa, yap jwenn tout bèl imaj kanaval Sen Mak la. Dezyèm tan an, se defile gwoup apye yo tankou bann ak DJ lokal tradisyonèl yo, pa ekzanp DJ Kabwa, DJ Bouwèt elatriye. Twazyèm pati a rezève ak gwo cha mizikal kigenDJ, gwoup ak atis kap jwe sou yo. Nan 2 dènye pati yo, moun ka rantre pou danse men nan premye tan an, ki se pati atistik la, okenn moun pa gen dwa rantre nan defile atistik la. Popilasyon an an jeneral, moun ki vin gade yo: “dwe kite gwoup atistik, cha alegorik yo defile. Yon fason pou yo ka jwenn bèl imaj sa yo, kap pèmèt yo byen vann kanaval sen Mak la nan tout peyi a ak mond lan”. E se mesaj sa a, yo envite laprès ak tout lòtmedya yo, fè sikile. Youn di lòt, pou kanaval 2019 , Sen Mak reveye yon fwa pou tout.
em NONOR / InfoPro
Semyes2006@hotmail.com

About author

Leo-g

Leo-g

CEO @Hit27promo ,Entrepreneur,Marketing,informaticien,webmaster,graphique désigner,Blogueur,

No comments